Sample Microscopy Images

Tilia
Tilia

INFINITY 1
INFINITY 1

Stained Tissue

INFINITY 3-1U
INFINITY 3-1U

Fluorescence

Tilia
Tilia

1/15